Η 19.6.2017 είναι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΔΕΗ με την νέα ονομαστική αξία, η οποία θα ταυτίζεται με την ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχείρηση.

Σημειώνεται εξάλλου ότι δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ αλλά τα όρια της ημερήσιας διακύμανσης της τιμής της μετοχής κατά την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης, θα είναι ελεύθερα.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 787/12.6.2017 συνεδρίασή του, αποφάσισε την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, το οποίο έχει αναρτηθεί στο site: admieholding.gr στο link: