Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών ενστάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Όπως ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των Περιφ.Δ/νσεων Εκπαίδευσης Β.Αιγαίου, Ν.Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου που αναρτήθηκαν την 7/6/2017 έως την που εκδόθηκαν στις 7-6-2017 από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατείνεται έως τη 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το μεσημέρι.

Σημειώνεται πως η ένσταση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου