Ενίσχυση του προσωπικού που ασχολείται με την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ζητεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2017 όλα να είναι έτοιμα για την εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Με εγκύκλιο της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, ζητεί από τους φορείς του Δημοσίου την ενίσχυση των υφισταμένων ομάδων εργασίας, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με περισσότερα μέλη, καθώς και την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους όσων από τον Οκτώβριο του 2016 έχουν ορισθεί και ήδη εργάζονται συστηματικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Η υπουργός υπενθυμίζει ότι τα περιγράμματα θέσεων εργασίας για τις θέσεις των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων έπρεπε να είχαν κατατεθεί μέχρι την 29η Μαΐου, ενώ οι σχετικές καταληκτικές ημερομηνίες για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων είναι η 16η Ιουνίου και η 30ή Ιουνίου αντίστοιχα.