Για άλλους έξι μήνες θα ισχύει το υπάρχον σύστημα εξετάσεων στα διπλώματα οδήγησης, καθώς και η καταβολή του σχετικού επιδόματος στους εξεταστές.

Λεπτομερέστερα, τα παραπάνω ψηφίστηκαν χτες Τετάρτη στη Βουλή, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μετά το εξάμηνο θ΄ αλλάξουν όλα, αφού "στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των εξετάσεων μέσω ενός συστήματος αδιάβλητης διεξαγωγής τους, με την χρήση τεχνολογικών μέσων και διαδικτυακών εφαρμογών το οποίο προχωρεί προς την σωστή κατεύθυνση".

Ταυτόχρονα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαβουλεύσεων με τα ΤΕΙ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτών των σχολών οδηγών και των εξεταστών".