Συγκέντρωση ενάντια στους πλειστηριασμούς θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μια Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη του Συντονισμού ενάντια στους πλειστηριασμούς θα συγκεντρωθούν στις 15.30 στο δικαστικό μέγαρο της πόλης, με στόχο να μην επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί κανένας πλειστηριασμός. 

Οι συμβολαιογράφοι, όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να επιτρέπουν τους πλειστηριασμούς με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τους ΟΤΑ, κατοικιών για τις οποίες το ύψος της επισπευδόμενης απαίτησης (δηλαδή το ποσό εγγραφής κατάσχεσης) είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 300.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος όλοι οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται κατόπιν αδείας που θα χορηγείται από τους Συλλόγους ή τη Συντο­νιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβάλλεται κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα.