Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της ταξιθεσίας στην Επίδαυρο η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» θα ενισχυθεί με νέο προσωπικό.

Προς αυτή τη κατεύθυνση καλεί όσους έχουν τα προσόντα ή μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ταξιθέτες και ελεγκτές εισόδου στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2017 να υποβάλουν σχετική αίτηση για την κάλυψη έως και 85 θέσεων ταξιθετών και ελεγκτών εισόδου στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου καθώς και του Θεάτρου της Μικρής Επιδαύρου.
Η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών αφορά τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του έτους 2017.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει τo dimosio.gr, oι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση χρήσης Η/Υ (WINDOWS XP, MS OFFICE, INTERNET), καλή γνώση αγγλικών, επίπεδο Β2, (επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα), άριστη επικοινωνία στην εξυπηρέτηση του κοινού, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού, δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες. Η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή. Για την επιλογή θα ληφθεί υπόψη και η εντοπιότητα των υποψηφίων δεδομένου ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» δεν καλύπτει έξοδα μεταφοράς, διατροφής και διαμονής των προσληφθησομένων.

Τεέλος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε (στη διεύθυνση: www.greekfestival.gr).