Με κίνηση συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων από τη Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Συγκεκριμένα αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Μουδανίων, και κυρίως στο Μεσημέρι.

Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην κατηφόρα της Καρδίας.