Τρία τεμάχια ιχθύες συνολικού βάρους 6,2 κιλών του είδους “Στήρα ”, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μήκους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ύστερα από διενεργηθέντα έλεγχο στην  Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 160 κιλά του είδους "σκουμπρί", κάτω του ελαχίστου επιτρεπόμενου μεγέθους, τα οποία είχαν αλιευθεί εκφορτωθεί και διακινηθεί για εμπορία και πώληση από Α/Κ σκάφος.

Βεβαιώθηκαν μία αγορανομική και μία αλιευτική  παράβαση αντίστοιχα, ενώ τα αλιεύματα θα διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.