Πάνω από 1000 παράπονα, καταγγελίες κι ερωτήματα πολιτών δέχτηκε σε μόλις τέσσερις μήνες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), με τα περισσότερα εξ αυτών να αφορούν υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος (κυρίως παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών), αλλά και ελαττωματικά προϊόντα κι εγγυήσεις. Μάλιστα, οι καταναλωτές-μέλη του ΚΕΠΚΑ αποζημιώθηκαν -με τη μεσολάβησή του- από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις με συνολικό ποσό περίπου 22.000 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά από τα οποία απαλλάχθηκαν με αποφάσεις Ειρηνοδικείων τα μέλη υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που προσέφυγαν στο Κέντρο για βοήθεια).

Όπως γράφει το ΑΜΠΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 το ΚΕΠΚΑ δέχτηκε 1.072 καταγγελίες και παράπονα, εκ των οποίων η μερίδα του λέοντος αφορούσε υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος (356 ή ποσοστό 33,21% του συνόλου, εκ των οποίων τα 226 για παρόχους τηλεπικοινωνιών), ενώ ακολούθησαν κατά σειρά τα ελαττωματικά προϊόντα και εγγυήσεις (226 ή ποσοστό 21,08%), οι πωλήσεις από απόσταση (78), η ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (58), οι λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (54) και η κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες (44).

"Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017 δεχτήκαμε 200 καταγγελίες, 688 παράπονα κι 184 ερωτήματα καταναλωτών. Το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών λύθηκε προς όφελος των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ" υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Κέντρου. Ενδεικτικά, οι καταναλωτές ωφελήθηκαν με 8.850,42 ευρώ από ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων, με 6.361,78 ευρώ από αποζημιώσεις για ελαττωματικά προϊόντα και με 4.895 ευρώ από επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών.