Στην πρόσληψη 555 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσουν τα υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και Εργασίας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των κρατικών κατασκηνώσεων. Μάλιστα, με κοινή υπουργική τους απόφαση καθορίζουν τόσο τον αριθμό των θέσεων, όσο και την αναλυτική κατανομή των ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο χρόνος απασχόλησης των νέων εργαζομένων ορίζεται σε τρεις μήνες, ενώ ο αριθμός των προσληφθέντων δεν θα ξεπερνά τα 555 άτομα. Αναφορικά με τις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες: Ομαδάρχες, 160 θέσεις, Εργατικό προσωπικό, 102 θέσεις, και Ψυχαγωγοί Χειροτεχνίας, 66 θέσεις. Ακόμη, θα προσληφθούν 10 Ναυγοσώστες, 35 Επιμελητές, 30 Γυμναστές και 22 Βοηθοί Μαγείρων. Από 13 θέσεις θα μοιραστούν οι ειδικότητες: Συντονιστές, Διαχειριστές, Βοηθοί Διαχειριστών, Αποθηκάριοι, Ιατροί, Νοσοκόμες, Μάγειρες, Φύλακες, Ειδικοί Τεχνίτες και Προσωπικό Καθαριότητας.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ, από τις προσλήψεις προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας, αν και δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης λειτουργίας των Κατασκηνώσεων, εκτιμάται, πάντως, ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη δαπάνη, όπου περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του οικονομικού έτους 2017, με τις οποίες ακολούθως θα επιχορηγηθούν οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν φέτος τις κατασκηνώσεις τους.