Στα δημοσιεύματα περί στέρεψης του αρδευτικού φράγματος της Μεγάλης Παναγίας, εξαιτίας των εργασιών της Eldorado Gold στα νερά των Σκουριών, απαντά ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός, Δημήτρης Δημητριάδης.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ελληνικός Χρυσός:

«Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και για την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών σας, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα...

Στο χθεσινό φύλλο της η «Αυγή» (24.5) φιλοξένησε εκτενές ρεπορτάζ που επικεντρώθηκε -χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός αντίλογος- στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από δυναμικές μειοψηφίες, προκειμένου -και παρά τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του τοπικού πληθυσμού- να σταματήσει η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Χαλκιδικής. Δηλαδή, με απλά λόγια να χαθούν 2.500 θέσεις εργασίας, να χαθούν συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές, όπως επίσης να χαθούν και τα μεγάλα φορολογικά και ασφαλιστικά οφέλη για τα δημόσια ταμεία. Αλλά αυτό προφανώς είναι μια ιδεολογική επιλογή...

Ωστόσο η αναπαραγωγή της καταγγελίας του Δήμου Αριστοτέλη σχετικά με μείωση της αντλητικής ικανότητας των γεωτρήσεων της κοινότητας Μεγάλης Παναγίας και πτώσης της στάθμης του φράγματος, εξαιτίας υποτιθέμενων αντλήσεων εκατοντάδων κυβικών που συμβαίνουν στο έργο μας στις Σκουριές, καθώς και ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή της Τσικάρας, συνιστά παραπληροφόρηση, καθώς τα καταγγελλόμενα είναι παντελώς ψευδή κι ανυπόστατα.

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και για την αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών σας, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

* Στο έργο των Σκουριών δεν πραγματοποιήθηκε ούτε πραγματοποιείται καμία άντληση από γεωτρήσεις πέρα από αυτές υδρολογικών δοκιμών. Η σχετική μελέτη έχει υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

* Την τελευταία τριετία η ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης είναι μειούμενη όπως καταγράφεται και στον μετεωρολογικό σταθμό Σκουριών και ο καθένας μπορεί να δει στην ενημερωτική ιστοσελίδα της εταιρείας, με τις μετρήσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης (http://environmental.hellas-gold.com/).

* Οι περιμετρικές γεωτρήσεις των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Σκουριών δεν δείχνουν καμία πτώση στάθμης, όπως επίσης ο καθένας μπορεί να δει στην ενημερωτική ιστοσελίδα της εταιρείας με τις μετρήσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης (http://environmental.hellas-gold.com/).

* Η τροφοδοσία τόσο των υδρευτικών γεωτρήσεων της κοινότητας της Μεγάλης Παναγίας όσο και του αρδευτικού φράγματος γίνονται από διαφορετική υδρολογική λεκάνη από αυτήν στην οποία χωροθετούνται οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών. Σε κάθε περίπτωση η τροφοδοσία του φράγματος γίνεται μέσω της επιφανειακής απορροής η οποία δεν μπορεί να σχετιστεί με καμία δραστηριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των ως άνω αναφερθέντων γεωτρήσεων.

* Επιπλέον, σχετικά με το αρδευτικό φράγμα, μια και μόνο φωτογραφία δεν μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο στοιχείο για τη λειτουργία του. Θεωρούμε ότι υπάρχει σχέδιο διαχείρισης του εν λόγω φράγματος από τον Δήμο Αριστοτέλη με σκοπό την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και καταγραφή ισοζυγίου εισροών - εκροών από όπου μπορεί να αποδειχθεί η μεταβολή ή μη της στάθμης του.

* Στην περιοχή της Τσικάρας πραγματοποιείται μία γεώτρηση με διάμετρο 9cm η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποστραγγιστική, αφού κατασκευάζεται για καθαρά ερευνητικούς - κοιτασματολογικούς σκοπούς. Επιπλέον, μετά το πέρας της κατασκευής γίνεται σφράγισμα αυτής σε όλο το μήκος της με σκυρόδεμα.

* Δεν έχουμε τη δυνατότητα παράθεσης αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης όσον αφορά τα υδρευτικά σημεία της τοπικής κοινότητας Μεγάλης Παναγίας λόγω άρνησής της δημοτικής αρχής να επιτρέψει την παρακολούθηση από την εταιρεία μας, ακόμα και μετά από επίσημο αίτημά μας που έχει υποβληθεί από τις 22.6.2016.

* Το θέμα της παρατεταμένης ξηρασίας σε ολόκληρη την Χαλκιδική έχει ήδη συζητηθεί με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 στην πρωτεύουσα του νομού Πολύγυρο με την παρουσία όλων των Περιφερειακών Συμβούλων του Νομού και της διευθύντριας Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕΧ και εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων της Χαλκιδικής. (http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/2017/05/blog-post_548.html).

* Πρέπει να γίνει σαφές ότι η κάλυψη των υδατικών αναγκών κάθε περιοχής είναι ευθύνη του φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης και επέρχεται μέσω της εφαρμογής σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων, μέσω σχεδιασμού, υλοποίησης και βέλτιστης λειτουργίας έργων υποδομής και παρεμβάσεων διαχείρισης τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω άλλη μία φορά ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν καμία σχέση με την τροφοδοσία των υδρευτικών γεωτρήσεων της Μεγάλης Παναγίας και του αρδευτικού φράγματός της. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επισημάνω, ότι εάν το θελήσει και ο δήμος, θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε ενεργά στη λύση του προβλήματος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πνεύμα συνεργασίας και όχι κλίμα αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας και του δήμου να συνδράμουμε με στοιχεία και οτιδήποτε άλλο μας ζητηθεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δημήτρης Δημητριάδης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός».