Την εκτέλεση και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή κόμβου Εγνατίας – 3ης Σεπτεμβρίου» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της 9ης τακτικής συνεδρίασης.

Η σχετική μελέτη περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του κόμβου Εγνατίας – 3ης Σεπτεμβρίου και του τμήματος της Εγνατίας, μεταξύ 3ης Σεπτεμβρίου και Καυτανζόγλου, με τοποθέτηση διαχωριστικής νησίδας ασφαλείας και διευθέτηση της χάραξης των υφιστάμενων λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς και την τροποποίηση ρύθμισης του φωτεινού σηματοδότη του κόμβου, με στόχο την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.

Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2017, με προϋπολογισμό 126.000€.

Η εκτέλεση θα ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και με εργολαβία κατόπιν Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται, πως η κατασκευή του κόμβου μπροστά από το Πανεπιστήμιο, που ήταν απαίτηση όλης της φοιτητικής και τοπικής κοινότητας, έρχεται σχεδόν δυόμιση χρόνια μετά την φονική παράσυρση του 20χρονου φοιτητή έξω από το ΠΑΜΑΚ τον Μάρτιο του 2015.