Στην ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Κατάρτισης Ναυτιλίας και Λιμένων, με τον τίτλο "Εξάντας" και έδρα τη Θεσσαλονίκη προχωρά η Ένωση Λιμένων Ελλάδος από κοινού με την ΟΜΥΛΕ...

Αντικείμενο του νέου φορέα θα είναι η παροχή στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό πιστοποιημένης εκπαίδευσης και πρωτίστως σε ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία και διαχείριση λιμένων, καθώς και γενικότερα σε ειδικότητες άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με τη λιμενική βιομηχανία και τη ναυτιλία.
Στόχος είναι να αναδειχθεί το Ινστιτούτο σε παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικής αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και να καλύψει με αυτόν τον τρόπο την έλλειψη ανάλογων δομών που υπάρχει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Υποστήριξη
Μεταξύ των επιδιώξεων του Ινστιτούτου, όπως καθορίζονται και από το καταστατικό του είναι η υποστήριξη, προσαρμογή, αλλά και η εφαρμογή πολιτικών κατάρτισης κι εκπαίδευσης στην εγχώρια λιμενική βιομηχανία και στη ναυτιλία.
Όσον αφορά εξάλλου, στις επαφές που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στην Πρίστινα του Κοσόβου, η ομάδα στελεχών της ΟΛΘ Α.Ε., με στόχο την προσέλκυση φορτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυτές χαρακτηρίζονται θετικές. Οπως ανακοινώθηκε από την ΟΛΘ, τα μέλη της αποστολής του, είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι, έναντι των λιμένων της Αδριατικής, τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΟΛΘ είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του και η ύπαρξη σιδηροδρομικών συνδέσεων.


Πηγή: imerisia.gr