Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί πρώην διευθυντικό στέλεχος...

του Ινστιτούτου Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του λογιστή-ταμία και μετέπειτα του διευθυντή της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών του ΙΜΧΑ έβαζε «χέρι» στο ταμείο του Ινστιτούτου. Όπως περιγράφει το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, το διάστημα από το 1998 έως το 2004 υπεξαίρεσε το ποσό των 145 χιλιάδων ευρώ. Επρόκειτο για χρήματα που προέρχονταν από την επιχορήγηση του ΙΜΧΑ, αλλά και για αγορές εκπαιδευτικού υλικού από τους σπουδαστές του Ινστιτούτου.