Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της Β’ μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Οι εργασίες, προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν...

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό της Β’ μονάδας εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», στον 1ο όροφο του κτιρίου της καρδιολογικής κλινικής με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την ανακατασκευή και διεύρυνση των δύο θαλάμων κλινών της μονάδας εντατικής θεραπείας, και των λοιπών χώρων του ορόφου με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση των βέλτιστων υγειονομικών συνθηκών και αποστείρωσης του χώρου.