Τη σπατάλη η οποία «συνεχίζεται για λίγους και εκλεκτούς στο χώρο της υγείας» καταγγέλλει με ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σπατάλη γίνεται καθώς...

διατηρούνται άχρηστες και πολυδάπανες διοικητικές δομές, στις οποίες διορίζονται ημέτεροι, ανατίθενται έργα έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ ενώ υπάρχουν οικονομικές λύσεις (το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προκήρυξης περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ το παρείχε ο φαρμακευτικός σύλλογος ΔΩΡΕΑΝ) και καθώς κονδύλια του ΕΣΠΑ κατευθύνονται σε αγνώστου σκοπιμότητας δράσεις (υγειονομικός χάρτης).

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλλει την αφερεγγυότητα του υπουργείου Υγείας και ενημερώνει το κοινωνικό σύνολο ότι από τις 4/8 δεν υπάρχει καμία απολύτως δικλείδα ασφαλείας στην επιχειρηματική δράση στο χώρο της υγείας.

Επίσης, ο ΙΣΘ απορρίπτει τις προτεινόμενες από τον ΕΟΠΥΥ αποζημιώσεις και ενημερώνει τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΝΑΤ ότι για κάθε ασφαλισμένο η πολιτεία προτίθεται να αποζημιώνει τους ιατρούς με 0,22 € έως 1,13 € μηνιαίως ανάλογα με την ειδικότητα.

Ως λύσεις ο Ιατρικός Σύλλογος προτείνει «την έμπρακτη αποκατάσταση του κύρους και της σοβαρότητας της Ελληνικής πολιτείας και προτρέπουμε τον υπουργό να υιοθετήσει αυτούσιο οποιοδήποτε εφαρμοσμένο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας (Αγγλίας, Γερμανίας, ή Γαλλίας). Στην Ελλάδα που στενάζει από ανέχεια και ζει με δανεικά, δεν επιτρέπονται ούτε τα πειράματα ούτε οι ύποπτες εμπνεύσεις. Οι προτάσεις του Ιατρικού κόσμου, όπως διατυπώθηκαν από τον ΙΣΘ και τον ΠΙΣ, περιέχουν εφικτές λύσεις στα προβλήματα του χώρου, αρκεί να θέλουμε καθαρές λύσεις που να εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον».