Έκτακτη γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σχετικά με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Στην επιστολή του...

ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει ως προαπαιτούμενα για τον διάλογο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την πιστή τήρηση των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, την διατήρηση και βλετίωση του επιπέδου παροχών υγείας, την άμεση εξόφληση των ιατρών από τα ασφαλιστικά ταμεία, και την αποκλειστική εκπροσώπηση των γιατρών από τον ΠΙΣ και τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους. Για να διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή του ιατρικού συλλόγου πατήστε εδώ.