Αίτηση ακύρωσης και αναστολής της εγκυκλίου για τον ΟΠΑΔ κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Στην αίτηση του ο Σύλλογος αναφέρει ότι ζητά την ακύρωση...

και αναστολή της «με αριθ.πρωτ. οικ. 14987/25-5-2011 πράξης –εγκυκλίου-διαταγής του Προέδρου του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου» (Ο.Π.Α.Δ.), σύμφωνα με την οποία ο Ο.Π.Α.Δ. αρνείται από 1-6-2011 να προβεί σε έγκριση ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων, που έχουν τελεστεί σε συμβεβλημένα με αυτόν ιατρικά κέντρα και μονάδες, όπου η παραπομπή για διενέργεια των εξετάσεων αυτών έχει γίνει από μη συμβεβλημένο με αυτόν ιατρό».