Επτά διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τρεις χρυσές, τρεις αργυρές και μια χάλκινη, έλαβε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου στη διοργάνωση Healthcare Business Awards 2018, για την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων από τον ευρύτερο κλάδο της υγείας.

Το Γ.Ν. Παπαγεωργίου βραβεύτηκε για επτά υποψηφιότητες, κατακτώντας δικαιωματικά τις περισσότερες διακρίσεις μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, στις κατηγορίες της καινοτομίας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ευαισθησίας, της αποτελεσματικής διοίκησης κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και της ποιότητας υπηρεσιών.

Ειδικότερα, απονεμήθηκαν στο Νοσοκομείο βραβεία στις ακόλουθες υποψηφιότητες:

1.    Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξειδίκευση νοσηλευτών (χρυσό βραβείο)
2.    Απόδοση χειρουργικών αιθουσών (χρυσό βραβείο)
3.    Δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας: Μια μεγάλη «αγκαλιά» για όσους έχουν ανάγκη (χρυσό βραβείο)
4.    Αντιμετώπιση της απλασίας του κόλπου νεαρών ασθενών με τη Χειρουργική Κολπική/ Λαπαροσκοπική Δημιουργία Νεοκόλπου με τη Χρήση Περιτοναίου (Τεχνική Davydov) (αργυρό βραβείο)
5.    Πρωτοπορία στην εκπαίδευση, τη διαρκή κατάρτιση και τη συνεχή επιμόρφωση (αργυρό βραβείο)
6.    Σύστημα Διαλογής (Triage), Διαχείρισης και Δεικτών Αξιολόγησης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Εφαρμογή του στην Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Emergency Department Information System του Γ.Ν. Παπαγεωργίου (αργυρό βραβείο)
7.    Παρανεφρικό Ανεύρυσμα Αορτής: Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση με Fenestrated Anaconda custom stent-graft system (χάλκινο βραβείο)

VRAVEIA.png