Κλείνει σήμερα προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα παιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού θα κλείσει στις 12:00 της 13ης Σεπτεμβρίου και δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2019. Η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά την πληρωμή της τέταρτης διμηνιαίας δόσης, η οποία θα καταβληθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου.

Τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την Α’ κατηγορία:

-70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Β’ κατηγορία:

-42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την Γ’ κατηγορία:

-28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

-επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.