Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) επέβαλε πρόστιμα σε 19 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 191.290 ευρώ.

Ακόμη, απέρριψε 11 περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχώρησε στην επιβεβαίωση της επιβολής τους, συνολικού ύψους 24.044 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων: κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, επεξεργασίας, τυποποίησης οπωροκηπευτικών, εμπορίας ελαιολάδου, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης για:

• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.

• Παραγωγή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων.

• Παρακώληση και παρεμπόδιση ελέγχου.

• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.

• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.

• Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.

• Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.