Μείωση κατά 81 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2019 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, διαμορφώθηκαν στα 1,633 δισ. ευρώ έναντι 1,714 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Από αυτά, τα 507 εκατ. ευρώ αφορούν σε οφειλές των νοσοκομείων οι οποίες μάλιστα μειώθηκαν συγκριτικά με τα 546 εκατ. ευρώ του Ιουνίου. Τα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης φτάνουν τα  566 εκατ. ευρώ από 594 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.

Όσον αφορά στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν χρέη 211 εκατ. ευρώ από 214 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του δημοσίου, χρωστάνε 289 εκατ. ευρώ από 296 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Αυξημένες ήταν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων οι οποίες και έφτασαν στα 725 εκατ. ευρώ από 493 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, με το δημόσιο να εξακολουθεί να χρωστάει πάνω από 2,3 δισ. ευρώ.