Τους 938.812 άγγιξαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας

Ο αριθμός αυτός, αυξήθηκε κατά 9.416 άτομα σε σύγκριση με τον Μάιο.

Ο αριθμός των ανέργων, που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ανήλθε σε 858.069 άτομα, ενώ εξ΄αυτών οι 471.600 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

386.469 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για λιγότερους από 12 μήνες, ενώ όσοι δεν αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 80.743 άτομα.