Τα 104,2 δις. ευρώ άγγιξαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο τον Μάρτιο, οριακά μειωμένες κατά 0,1%, σε σχέση με τον Απρίλιο.

Το ίδιο διάστημα οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 235 εκατομμύρια παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση στον μηνιαίο ρυθμό αύξησής τους, κάτι που προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, αν αφαιρεθούν οι οφειλές που κρίνονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, ανέρχεται σε 85,693 δισ. ευρώ.

Το Μάιο, το πλήθος των οφειλετών άγγιξε τους 3.842.108, εμφανίζοντας μείωση 1,82% σε σχέση με τον Απρίλιο.

Το σύνολο των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους ανήλθε τον Μάιο σε 3,136 δις. ευρώ έναντι 2,901 δις. τον Απρίλιο.

Σε ό,τι αφορά μόνο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθαν τον Μάιο σε 2,927 δις ευρώ έναντι 2,734 δις. ευρώ τον Απρίλιο.