Για περιστατικά αφερεγγυότητας ρουμανικών εισαγωγικών εταιριών που συνεργάστηκαν με ελληνικές εξαγωγικές, το τελευταίο διάστημα, κάνει λόγο το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της χώρας μας στο Βουκουρέστι.

Προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT'.

οι Έλληνες εξαγωγείς, θα πρέπει να αποφεύγουν να αποστέλλουν προκαταβολικά προϊόντα για πρώτη φορά σε αγνώστους, οι οποίοι ομιλούν πολλές φορές την ελληνική, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ενέγγυος πίστωση και άνευ ελέγχου στην ελληνική τράπεζα ότι το ποσό έχει ήδη κατατεθεί στον λογαριασμό της εξαγωγικής εταιρείας.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας: «το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δύναται να ελέγξει τη λειτουργία και ενδεχομένως τη μετοχική σύνθεση οποιασδήποτε εταιρείας είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC), μέσω της διαθέσιμης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επίσης, με βάση τις διαθέσιμες σε εμάς ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού Μητρώου-ONRC, Εφορίας-ANAF), μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, η λειτουργία, αλλά και η εγγραφή στο σύστημα VIES κάθε ρουμανικής εταιρείας, όχι όμως η εγκυρότητα ενός SWIFT».