Στη μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών κατά 1,3 δισ αποφάσισε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

"Στις 14 Ιουνίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 10,9 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος". σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος και συνεχίζει τονίζοντας:

"Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,3 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές".