Η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ κατέθεσε αίτηση πτώχευσης.

Η αίτηση πτώχευσης έρχεται μετά την παραίτησή της από το δικόγραφο για υπαγωγή της στο άρθρο 106α παρ. 6, του πτωχευτικού κώδικα.

Σύμφωνα με το capital.gr, η αίτηση κατατέθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου προκειμένου η εταιρεία να λάβει προστασία από τους πιστωτές της η οποία είχε αρθεί στις 11 Μαΐου μετά την παραίτησή της από το δικόγραφο. 

Όπως αναφέρεται οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές για να υπάρξει συμφωνία εξυγίανσης δεν είχαν θετική έκβαση.