Τα 843 εκατ. ευρώ έφτασε το πλεόνασμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2017 το πλεόνασμα ήταν 1.592 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 2,056 δισ. ευρώ, έναντι 3,292 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 8.216 εκατ. ευρώ, από 7.563 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 78 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 7.265 εκατ. ευρώ, από 7.701 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017.