Οι ελληνικές τράπεζες ακόμα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch σε έκθεσή του.

Όπως εξηγεί ο Fitch, η συνέχιση των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα σημαίνει ότι το αξιόχρεο (Issuer Default Ratings, IDR) των ελληνικών τραπεζών πιθανότατα θα παραμείνει στη βαθμίδα RD (restricted default - περιορισμένη χρεοκοπία) για το εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν εξαρτώμενες από το μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας της ΕΚΤ για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, η οποία όμως θα μειωθεί.

Πάντως, ο Fitch εκτιμά ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων φέτος θα επιταχυνθεί λόγω ανάκαμψης της οικονομίας, των πωλήσεων χαρτοφυλακίων NPEs που έχουν ήδη ανακοινωθεί, της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και του εξωδικαστικού συμβιβασμού. H πρόοδος αυτή πάντως εξαρτάται από τη σταθερότητα του λειτουργικού περιβάλλοντος και την καλή λειτουργία της αγοράς για τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού.