Προτιμώμενος πλειοδότης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Cyta Ελλάδος ανακηρύχθηκε η Vodafone.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cyta, «τα διοικητικά συμβούλια της αρχής τηλεπικοινωνιών Κύπρου και της θυγατρικής της εταιρείας Digimed Communications LTD, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξαν, ανακήρυξαν την Πέμπτη 18/1/2018 την εταιρεία Vodafone - Panafon Hellenic Telecommunications S.A. ως προτιμώμενο πλειοδότη (Preferred Bidder) για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Cyta».

Στην ανακοίνωση η Cyta Κύπρου δεν αναφέρει το τίμημα ούτε κάτι σχετικό με το τι θα ακολουθήσει.

Η Vodafone και η Wind Hellas ήταν οι δύο εταιρείες που είχαν καταθέσει προσφορές στο σχετικό διαγωνισμό της ΑΤΗΚ για την πώληση της θυγατρικής της στην Ελλάδα.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενήργησε η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (Ελλάδα) ενώ νομικοί σύμβουλοι των Πωλητών κατά την συναλλαγή ήταν οι Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία (Ελλάδα) και Γεωργιάδης & Πελίδης LLC (Κύπρος).