Αναβλήθηκε και μετατίθεται για άλλη μέρα η υπογραφή της αγοραπωλησίας μετοχών του 67% του ΟΛΘ.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του  το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, για λόγους ανωτέρας βίας που αφορούν την τράπεζα Promsvyazbanκ, εκδότη της εγγυητικής επιστολής της συναλλαγής, αναβάλει την υπογραφή της αγοραπωλησίας για την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, στις 18.00.

Στην ίδια ανακοίνωση το ΤΑΙΠΕΔ, τονίζει ότι η παραπάνω επιλογή επιβλήθηκε απρόσμενα και απρόβλεπτα λόγω σημερινής απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας να θέσει υπό καθεστώς προσωρινής διαχείρισης την παραπάνω τράπεζα.