Στην απόφαση να μειωθεί περαιτέρω το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε το ΔΣ της ΕΚΤ κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση έπειτα από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα το ανώτατο όριο ορίστηκε πλέον τα 26,9 δισ. ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με πριν.

Σύμφωνα με την ΤτΕ η μείωση αυτή «αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Το νέο όριο θα ισχύει ως την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017.