Διαφημιστικό μήνυμα, με το οποίο το ΕΕΘ προτρέπει τους καταναλωτές να προσέχουν στις συναλλαγές τους για ακίνητα και να εμπιστεύονται όχι κάποιον τυχαίο, αλλά τους πιστοποιημένους μεσίτες- μέλη του ΕΕΘ και του Συλλόγου Μεσιτών, προβάλει το Επιμελητήριο.

Το σποτ εντάσσεται στην καμπάνια του ΕΕΘ που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές και να τους ενημερώσει για τα σοβαρά ζητήματα της αγοράς.

Δείτε το: