Σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» ζητώντας να ακυρωθεί ως παράνομη η άρνηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη να παρατείνει κατά ένα έτος την άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού στις Σκουριές, η οποία έληξε τον Μάρτιο του 2017.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι εν λόγω εγκαταστάσεις και υποδομές είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν οι εργασίες στις Σκουριές.