Άνοιξε και επίσημα η διαδικασία πώλησης του 100% της CYTA Hellas, που ελέγχεται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καθώς δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η σχετική πρόσκληση που δημοσιοποιήθηκε στον ελληνικό και διεθνή τύπο προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους (αρχικά μη δεσμευτικό) έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες με την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για το σύνολο ή μικρότερο ποσοστό μετοχών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να διευκρινίσουν ποιο ποσοστό των μετοχών θα αγοραστεί με μετρητά και ποιο ποσοστό με ανταλλαγή άλλων περιουσιακών στοιχείων και να παρουσιάσουν αναλυτικά στοιχεία για τα τελευταία.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοίκηση της ΑΤΗΚ θα αποφασίσει ποιοι από τους ενδιαφερόμενους κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση και θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΑΤΗΚ είναι η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC).

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες της CYTA Hellas παρέχονται σε περίπου 330.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις ενώ διαθέτει πάνω από 5.500 χλμ. ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών νέας γενιάς.