Τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την ίδρυση της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σχολίασε σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84 ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Ερωτηθείς για τα πρώτα στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό απάντησε: «Για τις 4 πρώτες μέρες λειτουργίας του είχαμε πάνω από 90.000 ‘χτυπήματα’ στην ηλεκτρονική σελίδα της ειδικής γραμματείας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, από αυτές 12,8 χιλιάδες, περίπου 13.000, μπήκαν στην πλατφόρμα κι επίσης από αυτές, περίπου 4.300 επιχειρήσεις έκαναν ‘log in’. Περίπου 670 επιχειρήσειςαπορρίφθηκαν, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου κι αυτό ίσωςέχει να κάνει ότι ήταν πολύ βιαστικοί ή δεν ήταν καλά κατατοπισμένοι γιατη διαχείριση της πλατφόρμας, οπότε έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούνκαι οι περισσότεροι από αυτούς νομίζω θα μπορέσουν να περάσουνεπιτυχώς στα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αλλά 420 επιχειρήσεις πέρασανεπιτυχώς στα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου κι από αυτές 314 επιχειρήσεις είναι σε ώριμο στάδιο της αίτησης κι έχουν ανεβάσει τουλάχιστον ένα αρχείο από την πλατφόρμα. Τέλος, έχουμε 6 αιτήσεις οι οποίες έχουν ήδη δοθεί στον συντονιστή ή προχωρούν για την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Μην ξεχνάμε ωστόσο ότι είμαστε και στον Αύγουστο».

Επίσης ανέφερε πως «στον μηχανισμό θα ενταχθούν και θα συνεχίσουν τηδραστηριότητά τους 150.000 επιχειρήσεις, γεγονός που θα συμβάλλει στηνανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στον εξωδικαστικό μηχανισμόμπορούν να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί στοσύστημα “Τειρεσίας”».

Επιπρόσθετα εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα προχωρήσουν στη δραστηριότητά τους με κάποια βοήθεια φυσικά, είτε είναι δανεισμός, είτε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εκεί έρχεται η αναπτυξιακή τράπεζα της οποίας ο στόχος είναι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της οποίας έχει εγκριθεί η ίδρυσή της».

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα στην ίδρυση της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε: «Το νομοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έλθει στη Βουλή στο τέλος του Σεπτεμβρίου και πιστεύουμε ότι η λειτουργία της τράπεζας θα αρχίσει στα μέσα του 2018.Κάτω από την Τράπεζα θα ενταχθούν φορείς του Υπουργείου, και θαυπάρχει συνεργασία με το Enterprise Greece και το Ταμείο Παρακαταθηκώνκαι Δανείων. Αυτοί οι Οργανισμοί δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν, απλώς η μητρική εταιρεία η οποία θα είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα είναι σε λειτουργία στα μέσα του 2018».