Επιβράδυνση εμφάνισε τον Ιούνιο του 2017 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του τραπεζικού δανεισμού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, η δανειοδότηση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ενισχύθηκε κατά 2,1% έναντι 2,5% τον Μάιο του ίδιου έτους.

Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης της χρηματοδότησης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 2,6%, παραμένοντας αμετάβλητος έναντι του προηγούμενου μήνα.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης κυκλοφορίας χρήματος «M3» αυξήθηκε κατά 5% έναντι αύξησης 4,9% τον Μάιο του 2017.