Αξιόλογο ενδιαφέρον από το εξωτερικό φαίνεται πως προσέλκυσε το νέο 5ετές ομόλογο με το οποίο δοκίμασε η Ελλάδα τις αγορές την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας Bond Radar που επικαλούνται οι «Financial Times».

Σύμφωνα με τους FT, από τα χρήματα που επενδύθηκαν στο νέο 5ετές ομόλογο το 44% προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 26% προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημαντική ήταν η ελληνική συμμετοχή, που φέρεται να αναλογεί στο 14% του κεφαλαίου που επενδύθηκε, χωρίς να είναι γνωστό τι ποσοστό προήλθε από ιδιώτες. Ακόμα, 7% των χρημάτων προήλθε από τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πάνω από το ένα-τρίτο των επενδυτών, περίπου το 36%, ήταν ιδιωτικά κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds).

Συνολικά το ελληνικό χρέος προσέλκυσε περίπου 200 επενδυτές, εκ των οποίων οι μισοί ήταν παλιοί που έλαβαν μέρος στην ανταλλαγή του παλιού ομολόγου και οι υπόλοιποι ενδιαφέρθηκαν για το νέο ομόλογο.

Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος στις αγορές απέφερε 3 δισεκατομμύρια ευρώ και έγινε σε δύο στάδια: πρώτον με την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου και δεύτερον με την αντικατάσταση παλαιότερου ομολόγου που έληγε το 2019 με τίτλο που θα λήξει το 2022.