Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ζητά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Η ΕΣΕΕ έστειλε επιστολή προς την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, την οποία κοινοποιεί στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή, διαβιβάζοντας το αίτημά της.

Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της επιστολής της Συνομοσπονδίας έχει ως εξής:

«Για την καλύτερη αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στις τελευταίες ημέρες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και για τη διευκόλυνση του φόρτου εργασίας της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του κλάδου φοροτεχνών-λογιστών, η ΕΣΕΕ καλεί τις φορολογικές αρχές να προβούν στις αναγκαίες μεταβολές και να μεταφέρουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων από 17/07/2017 στις 26/07/2017. Άλλωστε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η με την εν λόγω παρέμβαση δεν επέρχεται καμία δυσμενή μεταβολή ούτε στο ύψος αλλά ούτε και στις ροές των δημοσίων εσόδων».