Στην αναβάθμιση του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομίας, όπως σημείωσε ο εκτελεστικός υπεύθυνος του Κέντρου, Β. Μαστρογιάννης.

Ο κ. Μαστρογιάννης, σε ομιλία του, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σχετικά με την εποπτεία της αγοράς μέσα από την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών διοίκησης των ελεγκτικών μηχανισμών και μακριά από γραφειοκρατικές δομές και υπηρεσιακές αγκυλώσεις.

«Η σύγχρονη εποχή απαιτεί συνεργατικό πνεύμα, αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων και δυνατοτήτων της τεχνολογίας και όχι αποσπασματικές και μεμονωμένες ενέργειες κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά. Οι μεμονωμένες δράσεις δεν πετυχαίνουν τον στόχο της πολιτείας, που δεν πρέπει να είναι άλλος από τη διασφάλιση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και της αγοράς, του καταλογισμού και της είσπραξης των δημόσιων εσόδων, την αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και την προστασία του καταναλωτή», τόνισε σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.