Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες (δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης) και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, που αφορούν στη χρήση έτους 2015, όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ουσιαστικά, δεν θα δοθεί νέα παράταση. Όπως επισημαίνει η γενική γραμματεία, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται μόνον οι κατηγορίες υπόχρεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής (δηλαδή, δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) και σύμφωνα με το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων αναστολής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εξαίρεση ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Ακόμη, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι «σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως εντός μηνός από την υποβολή της».

Επίσης, η υποβολή της εν λόγω δήλωσης μετά την 30-6-2017 και εντός προθεσμίας 30 ημερών απ΄ αυτήν επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου.

Τέλος, αναφέρει η γενική γραμματεία, ότι «η μη υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο 30 ημερών από την άνω καταληκτική προθεσμία της 30-6-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις».