Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά στα 67,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι ζημιές της ΔΕΗ για το α' τρίμηνο του 2017, έναντι κερδών 85,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Τα έσοδα το τρίμηνο έφτασαν τα 1,36 δισ. ευρώ έναντι 1,41 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Για το σύνολο του 2017 η ΔΕΗ αναμένει έσοδα της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πρόεδρος της Επιχείρησης Εμμανουήλ Παναγιωτάκης είπε ότι το α' τρίμηνο τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες.

«Συγκεκριμένα την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, την αρνητική οικονομική επίπτωση από τις δημοπρατηθείσες ποσότητες ενέργειας (ΝΟΜΕ) και το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.

Χωρίς αυτούς τους παράγοντες ο Όμιλος θα παρουσίαζε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, στα επίπεδα περίπου του αντίστοιχου τριμήνου του 2016.

Τα παραπάνω μεγέθη περιλαμβάνουν τα μεγέθη του ΑΔΜΗΕ που αποσπάστηκε πρόσφατα από τον όμιλο. Χωρίς τον ΑΔΜΗΕ οι ζημιές της επιχείρησης διαμορφώθηκαν στα 80,4 εκατ. ευρώ.»