Ολοκληρώθηκε και τυπικά ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά απόρροια της εξαγοράς του 24% της ΑΔΜΗΕ από τη State Grid Limited και του 25% από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, έναντι 327,6 και 295,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.