Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών διαμορφώνονται οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ΜanpowerGroup για το γ’ τρίμηνο του 2017.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της μελέτης, οι προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται στις 11 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 2 μονάδων σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2017 και 5 μονάδων σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2016.

Αύξηση της απασχόλησης αναμένεται και στους εννέα εξεταζόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με την υψηλότερη άνοδο να παρουσιάζεται στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακινήτων και Παροχής Υπηρεσιών (23%).

Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία στον τομέα της Γεωργίας (21%), όπως και στον τομέα της Βιομηχανίας και Εμπορίου (11%). Μέτρια αύξηση αναμένεται στον κλάδο του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών (7%), των Κατασκευών (5%) και των Μεταφορών – Επικοινωνιών (5%).

Οι πιο αδύναμες επιδόσεις, αντίθετα, παρατηρούνται στον κλάδο του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης (3%).
Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (β' τρίμηνο 2017), οι προοπτικές απασχόλησης περιορίζονται σε πέντε από τους εννέα τομείς, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται σε Μεταφορές - Επικοινωνία (4 μονάδες) και Τουρισμό (3 μονάδες).

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται σε Γεωργία και Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών, με την άνοδο να ανέρχεται σε 10 μονάδες.

Σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2016, τέλος, βελτίωση στις προοπτικές εμφανίζουν έξι από τους εννέα κλάδους, με υψηλότερη όλων στον τομέα των Κατασκευών (16 μονάδες) και Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών (12 μονάδες).