Έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ώστε να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Σε νέα ανακοίνωση του, ο ΕΣΘ τονίζει πως η αργία είναι υποχρεωτική για όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

"Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας και επιδιώκοντας τη διατήρηση της νομιμότητας στην αγορά της Θεσσαλονίκης, έκανε όλες τις νόμιμες ενέργειες που επιβεβαιώνουν ότι η Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι υποχρεωτική αργία για όλα τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ. 22/19777/10-05-2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης) και υπό αυτές τις προϋποθέσεις εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Κατόπιν τούτου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών να τηρήσουν την έννομη τάξη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Σε άλλη περίπτωση, η ευθύνη βαρύνει τους συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν αυτή την αρμοδιότητα.

Για να μην επιβεβαιωθεί για μια ακόμη φορά ότι ορισμένοι λειτουργούν ως κράτος εν κράτει.

Είμαστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες θα πράξουν τα δέοντα, καθώς η υποχρεωτική αργία, ισχύει για όλους".