Επικυρώθηκε, ύστερα από την απόφαση 12/ΕΠ/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, η συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε., με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες Alpha Βank, ETE, Eurobank και Πειραιώς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπουτάρης, η επικύρωση της συμφωνίας ουσιαστικά ενεργοποιεί την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και οι οποίες αναμένεται ότι θα ενισχύσουν τη ρευστότητα, τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης και επίτευξης κερδοφορίας της εταιρείας.

Οι σημαντικότεροι άξονες της συμφωνίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

- Ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.
- Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.
- Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε 15 έτη.
- Περίοδο χάριτος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.
- Πώληση θυγατρικών εταιρειών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η συμφωνία ορίζει την αποπληρωμή των οφειλών σε όλους τους προμηθευτές σταδιακά και στο ακέραιο, κάτι που αποτελούσε βασικό όρο της εταιρίας κατά την υπογραφή της συμφωνίας, πάντα σεβόμενη τις μακρόχρονες και ειλικρινείς σχέσεις της με τους συνεργάτες της.