Σε τροχιά ύφεσης διατηρήθηκε η οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, εξαιτίας της καθυστέρησης στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την παράταση της αβεβαιότητας που επέφερε.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση 0,5% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2016 ενώ υπήρξε και μείωση 0,1% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2016 που και αυτό ήταν υφεσιακό. 

Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά και αναμένεται να ανεθεωρηθούν στις 2 Ιουνίου οπότε θα δοθεί η νέα εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας με επιπρόσθετα στοιχεία (όπως ισοζύγιο πληρωμών Μαρτίου).