Τα πάνω-κάτω έρχονται στους μισθούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, βάσει του νέου μισθολογικού καθεστώτος.

Ειδικότερα:

Καταργούνται τα επιδόματα: Χρόνου υπηρεσίας, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης, επιτελικής ευθύνης και ειδικών συνθηκών.
Ο βασικός μισθός θα ενισχύεται πλέον με μόνο δυο βασικά επιδόματα:

Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών που διαμορφώνεται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το επίδομα θέσης ευθύνης από το βαθμό του ταγματάρχη και άνω με προϋποθέσεις που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη...
Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών.
Εάν μετά τις αλλαγές προκύπτουν μικρότερα ποσά τότε το ποσό διατηρείται ως προσωπική διαφορά.

Ποιοι χάνουν:

Συνταγματάρχης με 29-30 έτη με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών έγγαμος με τρία παιδιά σε θέση ευθύνης θα λαμβάνει μισθό μικτά 3.255 αντί 3.414 ευρώ.

Αντισυνταγματάρχης με 27-28 έτη με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 4 τέκνα θα λαμβάνει μικτά 2.905 αντί 3.036 ευρώ.
Ταγματάρχης με 21-22 έτη έγγαμος με 2 τέκνα και επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών θα λαμβάνει μικτά 2.315 αντί 2.350 ευρώ.
Ταγματάρχης με 19-20 έτη με επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών έγγαμος με 1 τέκνο θα λαμβάνει μικτά 2.155 αντί 2.203 ευρώ.
Λοχαγός με 14 έτη με επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών έγγαμος, θα λαμβάνει μικτά 1.695 ευρώ αντί 1.855 ευρώ.
ΕΠΟΠ λοχίας με 12 έτη με επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών έγγαμος με ένα τέκνο θα λαμβάνει μικτά 1.439 αντί 1.659 ευρώ.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, τα παραπάνω ποσά θα συνεχίζουν να καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά, ωστόσο αυτή θα μειώνεται με βάση οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της παραπάνω σύγκρισης.