Ένα νεό πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σας υπόσχεται σίγουρο και άμεσο αποτέλεσμα δίνοντάς σας τη δυνατότητα να πιστοποιήσετε την γνώση σας με το αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ Test of Interactive English.

Τα  τέσσερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι: 

1. Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι τις 5 Μαΐου (τηλ. 6948207746)
2. Παρακολουθήστε Δωρεάν τις πρώτες 15 ώρες των μαθημάτων στις 8 - 10 Μαΐου
3. Αποφασίστε αν το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας
4. Δώστε εξετάσεις στις 7 Ιουνίου

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης;

1. Δημόσιους υπαλλήλους που θέλουν να έχουν εφόδια σχετικά με την ξένη γλώσσα και να ενισχύσουν την θέση τους τόσο στην ιεραρχία όσο και μισθολογικά.
2. Φοιτητές για χρήση του πτυχίου για μεταπτυχιακό στην Ελλάδα.
3. Ανέργους για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.
4. Εργαζομένους στην Εθνική Τράπεζα για απόκτηση πιστοποίησης Proficiency,
ώστε να πάρουν το επίδομα ξένης γλώσσας και να ανεβάσουν τον μισθό τους.
5. Ιδιωτικούς υπαλλήλους που θέλουν να αποκτήσουν γρήγορα και εγγυημένα πιστοποίηση στην αγγλική γλώσσα, ώστε να ενδυναμώσουν το βιογραφικό τους.

• Μια εξαιρετική ευκαιρία για γρήγορη και εγγυημένη απόκτηση πτυχίου αγγλικών, με το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ Test of Interactive English (TIE).
• Η διαδικασία των εξετάσεων είναι φιλική γιατί εξετάζονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου και δεν υπάρχουν ασκήσεις γραμματικής ή συντακτικού ή listening.

Πληροφορίες: Morfosi Πολίχνης Θεσ/νίκη. Τηλ: 6948207746 Πετρόπουλος Αθανάσιος

 

Το μήνυμα της Διεύθυνσης του Morfosi προς τους υποψήφιους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

"Το Εκπαιδευτήριό μας είναι το πρώτο στην Ελλάδα που σχεδίασε και υλοποιεί ένα καινοτόμο και μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε σε διάστημα ενός μήνα, ο υποψήφιος να καταφέρει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξετάσεις.

Με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα πετυχαίνουμε ευχάριστη και αποτελεσματική συμμετοχή για τους υποψήφιους, αφού στη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις, επιλέγουν και ασχολούνται με θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Κανείς υποψήφιος δεν αποτυγχάνει, αλλά με βάση την επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων κατατάσσεται στο επίπεδο γλωσσομάθειας που επιτυγχάνει και παίρνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε εξετάσεις για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, κρατικού πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας της Ιρλανδίας Test of Interactive English (TIE).

Εκτός από την απόκτηση του πιστοποιητικού, έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, ότι όσοι παρακολούθησαν το προαναφερθέν πρόγραμμα, βελτίωσαν πολύ τη δυνατότητα επικοινωνίας τους στα Αγγλικά, γραπτά και προφορικά.

Τι επίπεδα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία ΤΙΕ;

«οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης (C2), πολύ καλής (C1, C1+),καλής (B2, B2+) και μέτριας γνώσης (B1, B1+) της αγγλικής γλώσσας». (Αρ.Πρωτ.:42069/4.2.2009). Πηγή: www.asep.gr

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος

1ο τριήμερο

Ημέρα 1, Ημέρα 2, Ημέρα 3: σεμινάριο σε αίθουσα*.

4 εβδομάδες εκπαίδευση εξ αποστάσεως**.

Συνεχείς υποστηρικτικές επαφές και εργασίες μέσω Εmail και Skype® με ευέλικτο ωράριο.

2ο τριήμερο

Ημέρα 1, Ημέρα 2: σεμινάριο σε αίθουσα (προσομοίωση της εξέτασης)

Ημέρα 3: Τελικές εξετάσεις από τον φορέα πιστοποίησης.

* Τα σεμινάρια σε αίθουσα διαρκούν 5 ώρες κάθε ημέρα.

** Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον εκπαιδευόμενο.

Ποια είναι τα εξεταστικά πλεονεκτήματα του ΤΙΕ;

Η διαδικασία των εξετάσεων είναι φιλική γιατί εξετάζονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες του υποψηφίου και δεν υπάρχουν ασκήσεις γραμματικής ή συντακτικού ή listening.

Προγραμματισμένες εξετάσεις διενεργούνται κάθε μήνα και όχι ελάχιστες φορές το χρόνο όπως σε άλλα πιστοποιητικά. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε περίπου 1 μήνα από την ημέρα των εξετάσεων.

Αγαπητοί εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα,

Οι ριζικές αλλαγές που συντελούνται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, σας φέρνουν αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες συνθήκες. Η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ, η υπάρχουσα «εργασιακή εφεδρεία» και o κίνδυνος των προγραμματιζόμενων απολύσεων, η επιλογή των προϊσταμένων από το ΑΣΕΠ και η σημαντική οικονομική ενίσχυση όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης, οι υποχρεωτικές μετατάξεις και τα υπόλοιπα μέτρα, σας «αναγκάζουν» να ενισχύσετε το βιογραφικό σας.

Πολλοί από εσάς ενώ έχετε γνώσεις αγγλικής γλώσσας από την σχολική, κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή, δεν έχετε το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.

Ένας Δημόσιος Υπάλληλος για να αποκτήσει εφόδια σχετικά με την ξένη γλώσσα και να ενισχύσει την θέση του τόσο στην ιεραρχία όσο και μισθολογικά πρέπει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών, που θα τον καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα και που ταυτόχρονα θα εγγυάται την απόκτηση αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ διπλώματος.

Έτσι και θέσεις ευθύνης (προϊσταμένου) θα μπορεί να διεκδικήσει και τη θέση του θα μπορεί να εξασφαλίσει σε περίπτωση επαναξιολόγησης και τις αμοιβές του μπορεί να αυξήσει

Έναρξη μαθημάτων: 8 Μαΐου

Πληροφορίες: Morfosi Πολίχνης Θεσ/νίκη. Τηλ: 6948207746 Πετρόπουλος Αθανάσιος"