Τυπικά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2013 ανεξαρτήτως ΑΦΜ λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 30 Αυγούστου. Δηλαδή έμειναν μόλις «δυόμιση» ημέρες για να υποβάλλουμε εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις 2013 και να αποφύγουμε τις ποινές που μας επιβάλλει η εφορία, όπως η επιβολή πρόσθετου φόρου 1% το μήνα ακόμη και για καθυστέρηση μιας ημέρας, αλλά και την μη αναγνώριση των αποδείξεων μας και άρα ποινή 10% επ” αυτών. Συγκεκριμένα:

-Επιβάλλεται προσαύξηση καθυστερημένης υποβολής της φορολογικής δήλωσης 2013. Στις εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δηλαδή, αν με βάση τη φορολογική δήλωση πρέπει να πληρωθεί φόρος 2000 ευρώ, για κάθε μήνα καθυστέρησης θα επιβάλλεται πρόστιμο 20 ευρώ.
-Στις δηλώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος (π.χ πιστωτικές) επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται ανάλογα και με την εφορία. Συνήθως «παίζει» από 40 έως 100 ευρώ.
-Η πιο σημαντική ποινή είναι η μη αναγνώριση των αποδείξεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που έχετε αναγράψει στον κωδικό 049. Αυτομάτως, θα ενεργοποιηθεί το πρόστιμο μη αναγραφής αποδείξεων το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της αξίας των αποδείξεων. Δεδομένου ότι οι αποδείξεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 25% του εισοδήματος, το πρόστιμο θα ανέρχεται στο…2,5% του εισοδήματος.

Να γιατί το πρόστιμο μπορεί να φτάσει ακόμη και στα 1600 ευρώ. Τα 1500 ευρώ μπορεί να προέλθουν από τις αποδείξεις και τα 100 ευρώ από την εκπρόθεσμη υποβολή. Φυσικά, εκτός από τις οικονομικές ποινές υπάρχουν και άλλες όπως είναι η καθυστέρηση στην είσπραξη του επιδόματος θέρμανσης αλλά και όλων των οικονομικών συναλλαγών (π.χ ρύθμιση δανείου) που προϋποθέτουν την ύπαρξη του εκκαθαριστικού.


Ωστόσο, λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, ο φορολογούμενος μπορεί να «κερδίσει» την παράταση το Σαββατοκύριακο, και να υποβάλλει την δήλωση του εμπρόθεσμα έως το πρωί της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα έως την ώρα που ανοίγουν οι εφορίες, όπως προβλέπεται από το νόμο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να γνωρίζει ο ίδιος ο φορολογούμενος την διαδικασία υποβολής της φορολογικής δήλωσης 2013 ή να «πείσει» τον λογιστή του να δουλέψει το Σαββατοκύριακο για να τον εξυπηρετήσει.